Martin Anker Svensson

Biträdande rektor fritidshemmet, Östermalmsskolan
Stockholms stad

Att leda fritidshemmets för stärkt kvalitet och utveckling är ett komplext uppdrag. Hur skapas en hållbar organisation som ger förutsättningar för fritidshemundervisning av hög kvalitet? Hur kan skola och fritidshem bli bättre på samverkan på lika villkor? Att ta fram och implementera en gemensam schemaläggning mellan skola, förskola och fritidshem kan göra underverk för en framgångsrik samverkan. Martin arbetar som biträdande rektor och har lång erfarenhet av att arbeta med samverkan som metod för att driva utvecklingen på fritids. Han är även medförfattare till boken ”Fritidshemmet och skolan — det gemensamma uppdraget”. Under denna föreläsning kommer han att dela med sig av praktiska tips och erfarenheter av att leda och bygga en hållbar organisation som ger förutsättningar för en fritidshemundervisning av hög kvalitet.Martin är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
26 januari

15:20
Att leda fritidshemmet – så bygger du en hållbar organisation som skapar rätt förutsättningar för en fritidshemundervisning av hög kvalitet
  • Att få skola och fritids att samverka utifrån styrdokument och uppdrag – hur lyckas du?
  • Så skapas en gemensam schemaläggning för skol- och fritidshemspersonal – för förbättrad dialog, planering och måluppfyllelse
  • Roller, uppdrag och förväntningar – hur förtydligas detta för att tillvarata fritidshemmets personals kompetens på bästa sätt?
  • Det systematiska kvalitetsarbetet – hur skapas rätt förutsättningar som garanterar ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete på fritids?
  • Att leda det kollegiala lärandet på fritids – hur kan vi tillvarata all kompetens på bästa sätt?
  • Ledarskapets betydelse för att skapa ett helhetsperspektiv för bästa samverkan, organisation och kompetensfördelning