Martina Elofsson

HR-chef
Helsingborgs stad

Lina arbetar stadsövergripande med utveckling av processer som rör ledarskap och medarbetarskap. Lina har lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom HR och har de senaste 6 åren arbetat i Helsingborg stad med fokus på att skapa förutsättningar för ett ledarskap och medarbetarskap som kan navigera i ständig förändring. Genom ett målmedvetet och strategiskt arbete har Lina bidragit till göra Helsingborgs stad en organisation att inspireras av gällande ledaroch medarbetarutveckling. Martina Elofsson har lång erfarenhet av HR – chefsuppdraget från både mindre och större organisationer. Martina har ett stort engagemang och intresse för hur våra organisationer kan skapa de rätta förutsättningarna för medarbetare och chefer att tillsammans med invånare och kunder leverera tjänster av hög kvalité. Martina var 2019 nominerad till årets ledare på Framtidsgalan, och har i flera sammanhang föreläst och modererat i forum kring ledarskap och HR-frågor. Under detta anförande kommer du att få ta del av Helsingborgs stads resa mot vision Helsingborg 2035 och att skapa en kultur som främjar engagemang, tillit och innovation.Martina är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
5 april 2022

15.35
Leda för och med engagemang – chefer och medarbetare i samspel
  • Att navigera i framtidens utmaningar tillsammans med sina medarbetare – så skapar vi förutsättningar för självledarskap, innovation och engagemang
  • Hur leder vi på ett sätt som skapar trygga, motiverade och presterande medarbetare – tillit, dialog och involvering