Martina Melin

Konsult och verksamhetsutvecklare
Agima

Martina är samhällsvetaren som bestämde sig för att bli mästare i digital affärsutveckling. Kunden eller medborgaren står alltid i centrum för henne. Förändringsledning och effekthemtagning av olika verksamhetsprojekt är hennes stora intresse.Martina är med som moderator och talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
12 september

15:20
Så skapar du värde genom kunddriven utveckling
  • Medborgardriven affärs- och organisationsutveckling – så möjliggör du bättre affärsbeslut baserade på ett användar- och kundperspektiv
  • Hur du arbetar strategiskt med kunddata för att stärka organisationens handlingskraft och förbättra kundmötet
  • Från behovsanalys till kundanpassad tjänst och en positiv upplevelse – hur kundserviceorganisationen skapar värde för hela organisationen och kunden