Mathea Franzén

Jurist
DIGG

Mathea Franzén är jurist på DIGG. Mathea har tidigare bland annat arbetat som juristkonsult inom digitaliseringsområdet och arbetar på DIGG sedan 2021 med juridiska frågor kring datahantering och informationsförsörjning. Under anförandet går Mathea tillsammans med Louise Wikström igenom arbetet med rättsligt stöd till offentliga aktörer i digitaliseringsfrågor, samt hur rättsligt stöd kommer ges till offentliga aktörer i frågor som rör informationsutbyte samt tillgängliggörande av data inom offentlig sektor.Mathea är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
30 mars

13:45
Det senaste inom DIGGs rättsliga frågor inom digitalisering med fokus på informationsutbyte och tillgängliggörande av data inom offentlig sektor
  • Rättsligt stöd
  • Informationsutbyte
  • Tillgängliggörande av data
  • Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte
  • Övriga pågående aktiviteter inom rättsliga frågor kopplat till digitalisering, integritet och säkerhet