Mats Bohman

Trafik- och fastighetsdirektör
Nacka kommun

Nacka kommun var tidigt ute med att införa aktivitetsbaserade arbetssätt och har nu lång erfarenhet av att förvalta och förfina arbetssätten utifrån verksamhetens behov. Just nu händer mycket vad gäller kontor och arbetssätt och pandemin har satt ytterligare press på utvecklingen. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av Nacka kommuns samlade erfarenheter av att införa, förvalta och vidareutveckla flexibla, aktivitetsbaserade arbetssätt. Mats Bohman har tidigare arbetat som administrativ direktör i Nacka kommun och har varit med på hela resan från start. Han kommer under sin presentation att dela med sig av sina erfarenheter vad gäller att vara chef i en organisation där man digitaliserat verksamheten och infört ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt. Hur kan man arbeta med ledning och styrning i en sådan miljö och vad krävs av cheferna för att lyckas?Mats är med som talare på konferensen
23 mars

12:00
ABW i kommunen – hur påverkas kultur och ledarskap i det nya arbetslivet och hur riggar vi arbetssätten för att möta framtida utmaningar?
  • Vår resa – så har vi gått från papper, pärmar och cellkontor till ett aktivitetsbaserat arbetssätt utifrån verksamhetens och individens behov
  • Att driva ett ABW-projekt i en kommun – praktiska erfarenheter av att hantera utmaningarna och tillvarata möjligheterna
  • Hur kan man arbeta med ledning och styrning i en flexibel arbetsmiljö och vad som krävs av cheferna för att lyckas?
  • Så här förvaltar och vidareutvecklar vi våra arbetssätt och planerar för framtiden