Mats Hultgren

Director of Operations, CSIRT
Truesec

Truesecs CSIRT hanterade bara år 2021 över 170 cyberattacker. Mats är ansvarig för det team som hanterar incidentresponsen vid svåra angrepp och har själv varit Incident Manager för fler svåra incidenter än de flesta.Mats är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
1 september

15:20
Hur minskar du sårbarheten och riskerna för cyberattacker som den ökade digitaliseringen innebär?
  • Hur cyberrisker och digital krigsföring påverkar sårbarheten i det moderna samhället
  • Vilka cyberrisker är viktigast att skydda sig mot, studie från branschledande experter?
  • Varför nätfiske är en av de vanligaste och skadligaste cyberattackerna, samt hur vi kan skydda oss mot nätfiske
  • Hur kan en samordning mellan privata och offentliga aktörer i samhället skapa en större motståndskraft?