Mats Malmberg

Head of Consulting Services
Sentor

De digitala landskapen som vi alla rör oss i förändras hela tiden och nya cyberhot utvecklas konstant. Idag är angrepp inom finanssektorn en del av vardagen som man har att förhålla sig till och skydda sig emot. Likaså tillkommer nya lagar och regleringar som verksamheter har att ta till sig och efterleva. Vi ser idag ett ökat fokus på hot och säkerhet men också på nya regelverk där DORA tillkommit för att öka cybersäkerheten inom finanssektorn och som organisationer inom den finansiella sektorn har att införa och efterleva. Sentor är experter inom cybersäkerhet och man har sedan 1998 hjälpt företag att skydda sin verksamhet. Mats Malmberg arbetar som Head of Consuling Services och har under närmare två decennier på olika sätt arbetat med att hjälpa företag att stärka deras informationssäkerhet och att efterleva regulatoriska krav. Under detta anförande går han igenom vad DORA innebär och hur man kan gå tillväga för att införa och efterleva regelverket.Mats är med som talare på konferensen Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023
4 maj

13:35
Digital Operational Resilience Act (DORA) - att applicera och införa förordningen för ökad cybersäkerhet inom finanssektorn
  • Vad innebär DORA – lagen och vilka påverkas
  • Vad betyder DORA – för finansbranschen
  • Vad krävs av organisationer för att efterleva lagen
  • Hur bör organisationer starta arbetet med efterlevnad
  • Prioritering av olika aktiviteter