Mats Olsson

Senior Advisor
Kairos Future

Mats är Senior Advisor på Kairos Future. Han har stor erfarenhet av att leda framtidsprojekt inom hälsa, sjukvård och omsorg och har tidigare haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin. Han har författat ett flertal publikationer och böcker och är en mycket uppskattad föreläsare på ämnet. Mats har medicinsk grundutbildning med idrottsmedicinsk profil och har även studerat ledarskap i England och USA samt verksamhet och IT. Under ett antal år har Mats fördjupat sig i frågor om de nya äldre och hur vård- och omsorgsservice ska fungera i den framtida välfärden. Studierna har skett i nära samverkan med bl a seniororganisationer, vård- och omsorgsaktörer och bostadsbolag. Bland annat har det genomförts tre stora enkätundersökningar med cirka 11 000 seniorer sedan 2019. Under hösten 2022 genomfördes en fjärde enkätstudie, en treårsuppföljning som också omfattade några unika fördjupningsstudier.Mats är med som talare på konferensen Nära vård i framtidens äldreomsorg
18 januari

15:45
De nya äldre och deras syn på vård- och omsorgsservice i den framtida välfärden
  • Hur ser de nya äldre på digitaliseringen av vård- och omsorgsservice?
  • Hur ser de på att alltmer vård- och omsorgsservice ska hanteras i det ordinära boendet?
  • Tycker de att de får den information de behöver för att rusta sig för att seniorlivet i framtiden, inklusive vård och omsorg i hemmet, ska fungera?