Mats Olsson

Framtidsstrateg
Kairos Future

Mats är konsult på Kairos Future och Director Health & Healthcare. Han har stor erfarenhet av att leda framtidsprojekt inom hälsa, sjukvård och omsorg och har tidigare haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin. Mats har författat ett flertal publikationer och böcker och är en mycket uppskattad föreläsare på ämnet. Han har medicinsk grundutbildning med idrottsmedicinsk profil och har även studerat ledarskap i England och USA samt verksamhet och IT. Mats Olssons föreläsning fick betyget 4,3 vid förra tillfället!Mats är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2022
Dag 2

14:40
Det nya åldrandet – så kopplar du din boendestrategi till ny forskning om nästa generation äldre med Nära liv – Nära vård

Vi lever i ett åldrande samhälle vilket innebär såväl utmaningar som möjligheter. Dagens äldre har andra värderingar än den tidigare generationen, de präglas i större utsträckning av mångfald och jämställdhet, är aktiva i en högre ålder, har en högre utbildningsgrad och är oftare singlar. Många har därtill ett intresse för teknik och ofta har de egen erfarenhet av tekniska innovationer och digitala lösningar.

  • Ny generation äldre med andra värderingar, välfärdsteknologi, hemmet som vårdmiljö, längre livslängd
  • Vad säger forskningen om det nya åldrandet?
  • Det ekonomiska perspektivet – hur ska vi förhålla oss till äldreboomen som tar en allt större del av resurserna?
  • Vad kan göras för att frigöra resurser som istället kan användas för att möta nya behov?

Efter föreläsningen genomförs ett interaktivt pass med gruppdiskussioner om hur du kopplar din boendestrategi till forskning om nästa generation äldre, det nya åldrandet och strategier för boende för äldre.