Mats Rundkvist

Facilitator
SKL Beställargrupp välfärdsteknologi

I SKL:s Beställargrupp välfärdsteknologi samverkar ett 20-tal personer från olika kommuner och andra organisationer för att öka Sveriges kommuners förmåga att göra goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård och omsorgssektorn. Som första stöd har en vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik tagits fram som ger råd och rekommendationer samt beskriver vägval i samband med upphandling av ”teknik för att utan dröjsmål uppmärksamma boendes behov av stöd och hjälp” och annan välfärdsteknik. Vägledningen betonar vikten av att utgå från individers och verksamheters behov, att göra en riskanalys som underlag för kravställning och utformning av rutiner, att eftersträva funktionskrav, att göra medvetna val när man utformar krav på leverantörer samt att beskriva de tekniska och övriga förutsättningarna tydligt i upphandlingsdokumentationen.Mats är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 2

10:00
Att bli en bra beställare och lyckas i upphandling av välfärdsteknologi – att tillämpa SKL´s vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik
  • Upphandling som del i införandeprocessen – samverkan mellan verksamhet och upphandlare
  • Funktionskrav – att efterfråga vad som ska åstadkommas, inte hur det ska göras
  • Krav på leverantören – så balanseras trygghet i leveransen med öppenhet för innovatörer och småföretagare
  • Riskanalys – stöd för att lägga kraven på lagom nivå
  • SKL:s Beställargrupp välfärdsteknologi – det jobbar vi med nu och så kan vi stödja er i kommunerna