Mats Tyrstrup

Ekonomie doktor och forskare
Handelshögskolan

Mats Tyrstrup är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och arbetar med ledarskap i gränsöverskridande samverkan. Han är en mycket uppskattad föreläsare och under denna föreläsning kommer du att får ta del av hans senaste forskning kring ledarskapsnavigering och samverkan mellan organisatoriska mellanrum i välfärden och hur du som operativ chef kan lyfta ditt ledarskap till nästa nivå.Mats är med som talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
28 april

09:40
Ledarskap i välfärdens organisatoriska mellanrum
  • Hur leder och organiserar vi välfärdens professioner – utmaningar och möjligheter
  • Sanktionerade sammanhang – förutsättningar för och förverkligande av systemisk verksamhetsutveckling
  • Medborgaren och värdeskapande – mottagare eller medskapare