Matteo Giusti

Researcher in Science of Sustainable Development
Högskolan i Gävle

Matteo Giusti is a researcher at Högskolan i Gävle. He has a PhD in Sustainability Science from the Stockholm Resilience Centre and over the past 10 years, he has studied how to cities and towns that allow people to value nature enough to protect it. How do people connect to nature and what kind of experiences they need to do so? And how can the everyday habitat promote social wellbeing and ecological health at the same time? These are some of the questions driving Matteo’s research, writing, and public speaking. He aims to promote sustainable civilizations by unifying human and natural habitats. He combines psychology, spatial design, sustainability science, and systems thinking to find ways to develop sustainable civilizations. He collaborates with educational organisations, architecture firms, and urban planning offices to implement his research in practice.Matteo är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023 Dataskydd och informationssäkerhet i framtidens informationsförvaltning
27 september

09:55
Hur skapas förutsättningar för fysisk aktivitet och gröna idrottsytor i den hållbara och motståndskraftiga staden?
  • Hur bygger vi hållbara städer med gröna idrottsytor som påverkar vår hälsa positivt och som får oss att röra på oss?
  • Hur kan invånarna bli aktiva medskapare av den hållbara och motståndskraftiga staden?
  • Hur uppnår vi en jämn fördelning av urbana resurser såsom idrotts-, fritids- och kulturanläggningar?
  • Hur hanterar vi miljöutmaningen och utvecklar och bygger i linje med Parisavtalet?
  • Hur skapar vi socialt hållbara områden där människor känner gemenskap och trygghet och som bidrar till att nå god hälsa och en god livskvalitet?