Mattias Ask

Förvaltningschef omsorgsförvaltningen
Kalmar kommun

Kalmar kommun är en av tio modellkommuner som SKR utsett för att fungera som föredöme vad gäller verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering. För Kalmar kommun är e-hälsa, användande av välfärdsteknik och digitalisering väsentligt för att förbättra verksamheterna och öka kvaliteten för vård-och omsorgstagarna. Kommunen strävar också efter att använda moderna arbetssätt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av viktiga erfarenheter kring det förändringsarbete som krävs för att lyckas med den digitala omställningen i äldreomsorgen. Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen kommer att dela med sig av konkreta tips och erfarenheter kring vad som är viktigt för att lyckas driva förändringen för ökad kvalitet och attraktivitet – både för omsorgstagare och personal.Mattias är med som talare på konferensen Framtidens äldreomsorg 2022
10 februari

11:50
Digital omställning i äldreomsorgen – så driver du förändringen mot ökad kvalitet och attraktivitet för både omsorgstagare och personal
  • Att utveckla äldreomsorgen genom digitala lösningar – vad är viktigt för att driva förändringen och skapa bästa möjliga förutsättningar för en varaktig verksamhetsutveckling?
  • Att införa nya, förändrade arbetssätt – hur skapas trygghet, både hos brukare och personal?
  • e-hälsostrategi för omsorgsnämnden – så hålls riktningen vad gäller satsningar och prioriteringar inom digitalisering och välfärdsteknik
  • Exempel på digitala lösningar som vi implementerat och ser bidrar till ökad kvalitet inom äldreomsorgen – vad, hur och varför?
  • Att vara en attraktiv arbetsgivare – så bidrar digitaliseringen och nya arbetssätt till att klara den framtida kompetensförsörjningen