Mattias Hammar

Trygghets- och säkerhetschef
Academedia

Mattias är är före detta polis och konsult med mångårig erfarenhet av att arbeta med incidenter, trygghetsarbete samt krisstöd. Dalila är i grund och botten gymnasielärare och har nu arbetat som Rektor på NTI gymnasiet Kristianstad i 2 år. Under detta anförande kommer de tillsammans att dela med sig av sina erfarenheter kring skolattentatet på NTI gymnasiet i Kristianstads kommun i januari 2022.Mattias är med som talare på konferensen Säker och trygg skola 2022
13 oktober

14:00
PDV i praktiken – ta del av NTI-gymnasiets kunskaper och erfarenheter efter skolattacken
  • Bakgrund kring skolattentatet på NTI-gymnasiet
  • Så agerade vi i personalen vid den akuta krisen för att säkerställa vår och elevernas säkerhet i den mån vi kunde
  • Att leda i kris – vikten av ledarskapet för att skapa trygghet under en tid av oro
  • Krisplan för PDV – så arbetar vi förebyggande för att förhindra ytterligare krissituationer av detta slag
  • Lärdomar från attacken – vad hade vi kunnat göra annorlunda?