Pontus Hammarén

Kommunikatör
Borås Kulturförvaltning

Välplanerade miljöer, utformade på ett sätt som tar hänsyn till människans olika behov både av avskildhet och mötesplatser, ökar livskvaliteten och attraktionskraften. Borås stad är en av de kommuner som på riktigt tagit fasta på detta och som utvecklar staden och platsens attraktionskraft genom konstnärlig gestaltning. Sara Andersson är ordförande i kulturnämnden och Pontus Hammarén är kommunikatör vid Borås Kulturförvaltning, tidigare var han chef för Borås konstmuseum. Under anförandet får du höra om konst och kultur i tidiga planeringsprocesser samt hur offentlig konst har bidragit till att stärka Borås stads attraktionskraft.Pontus är med som talare på konferensen Kommunkulturdagarna 2017
Dag 1

15:00
Konst och kultur som resurs för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer
  • Konst och kultur i tidiga planeringsprocesser av stadens offentliga rum
  • Metoder och arbetssätt för kultur som resurs för att utveckla den offentliga miljön
  • Så ökar vi intresset för den offentliga konsten och möjliggör en dialog med medborgarna