Mia Chaib

Enhetschef stab, ledning, socialtjänsten
Jönköpings kommun

Vi behöver tänka nytt vad gäller nyttjandet av kommunens resurser. Idag är det brist på behovsanpassade bostäder inom LSS och kostnaderna för LSS-verksamhet är höga. Under anförandet får du ta del av hur Jönköpings kommun tänker kring framtidens LSS-boende under ledning av en representant från respektive funktioner: lokalplanering, verksamhetsutveckling och välfärdsteknik. Vad man ser som viktiga strategiska frågor för att nå en hållbar samhällsutveckling och kvalitativa LSS-boenden.Mia är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

09:40
Framtidens behovsanpassade LSS-boende – att möta behoven hos en ny generation brukare
  • Hur kommer framtidens brukare inom LSS att vilja bo?
  • Vilka typer av LSS-boenden kommer de att behöva?
  • Att nå en hållbar ekonomisk hushållning och nyttja kommunens resurser effektivt
  • Ta del av hur Jönköpings kommun tänker kring framtidens behovsanpassade LSS-boenden