Mia Chaib

Enhetschef stab och ledning socialtjänsten
Jönköpings kommun

Hur arbeta smart med kapacitetsplanering för att nå en ökad lokaleffektivitet och bättre beslut kring framtida lokalinvesteringar? Detta har Jönköpings kommun och NIRAS arbetat med i ett lokal- och kapacitetsutredningsprojekt kopplat till särskilda boenden för äldre. Mia är enhetschef för stab och ledning inom socialtjänsten i Jönköpings kommun och Emma är konsult på NIRAS. Under anförandet berättar de om arbetet med att skapa effektiva lokaler och nå en hållbar fastighetsutveckling inom äldreomsorgens lokaler.Mia är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2020
Dag 1

10:40
Så gör du en kapacitets- och lokalplaneringplan för att räkna på behov av boendeplatser och planera bra flexibla boenden för framtiden
  • Så har vi fått frågan om kvalitativa boenden för äldre högt på kommunledningens agenda
  • Hur vi har identifierat behov, krav och efterfrågan för framtidens boende för äldre
  • Kapacitetsutredning av befintliga äldreboenden för att säkra att vi använder lokalerna effektivt
  • Så fungerar kapacitetsmodellen och de faktorer som vi tittat på kopplat till fastigheterna
  • Kriterier för fortsatt ägande eller om vi ska ersätta fastigheterna med nya
  • Samverkan i lokalplaneringsarbetet mellan tekniska kontoret och socialtjänsten – en nyckel till framgång