Mia Fransson

Förstelärare och undervisare åk 8-9
Olympiaskolan, Vallentuna kommun

Olympiaskolan är en kommunövergripande grundsärskola, åk 1-9 som tar emot elever som läser ämnen och ämnesområden. Skolan arbetar för att eleverna ska känna trygghet, ta ansvar, kunna samarbeta, utveckla sin självständighet och få möjligheten att utveckla sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. De har nya och trivsamma lokaler och en fin skolgård med närhet till både centrum men också naturen inpå knuten. Sara Norlén och Mia Fransson har mångårig erfarenhet av att undervisa elever inom grundsärskolan. Sara Norlén är utbildad speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och undervisar elever åk 1-9 inom ämnesområden. Mia Fransson är förstelärare och undervisar elever åk 7-9 inom ämnen. Båda två ingår i vår utvecklingsgrupp och deltar i det övergripande utvecklingsarbetet på skolan.Mia är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
25 januari

14:10
Hur kan skolan underlätta lärande genom anpassning av kommunikation och tillgängliga lärmiljöer
  • Grundläggande kommunikationsinsatser i grundsärskolan för att skapa en inkluderande lärmiljö
  • Hur utformar vi en tillgänglig lärmiljö där varje elev får förutsättningar att utvecklas i sitt lärande?