Mia Heikkilä

Docent i pedagogik
Mälardalens högskola

I äldre förskolor är det inte ovanligt att rummen hindrar kommunikation och interaktion, begränsar lek till vissa rum och gör att leksaker eller rumsliga praktiker inte främjar alla barns tillgång till kreativ lek och en jämställd, normmedveten verksamhet. Inom ett forskningsprojekt har Mälardalens högskola, Luleå tekniska universitet, Lycklig arkitektur och Västerås stad tillsammans arbetat med att bygga om två förskolors fysiska rum tillsammans med förskolans personal och barn. Arbetet har följts av forskare, däribland av Mia Heikkilä, docent i pedagogik, vid Mälardalens högskola. I projektet har man tagit fram råd och riktlinjer för hur framtida förskolor kan byggas och byggas om så att inomhusmiljön på ett ändamålsenligt sätt främjar och stödjer barns mångsidiga lek och lärande. Under anförandet berättar Mia, utifrån foton och exempel, hur man har tagit sig an rummen, förändrat möblering och med enkla medel anpassat till framtidens inkluderande förskolemiljöer.Mia är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

15:25
Att genom ombyggnation och inredning av förskolor skapa jämställda och inkluderande lärmiljöer
  • Hur kan en förskolas fysiska miljö bidra till en normmedveten verksamhet som främjar barns lek och lärande?
  • Hur behöver rummen vara möblerade och inredda?
  • Presentation av ombyggnation av två förskolor i Västerås stad som följts av forskare