Mia Jansson

Anläggningsansvarig, Kallis och Pålsjö
Helsingborg stad

Mia Jansson jobbar som anläggningsansvarig på två av Helsingborgs Kallbadhus Kallis och Pålsjö och ser sig som en ambassadör för Kallbad och bastubad. Hon har jobbat på Fritid Helsingborg i 23 år först som grönyteskötare och ismakare innan hon flyttade ner till Kallbadhusen.Mia är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
Dag 2

09:10
SPA på Helsingborgsvis
  • Kallbadet – en badhistoria från forntid till nutid
  • Kallbadet som en form av friskvård – vilka hälsoeffekter finns?
  • Så jobbar vi med våra Kallbadhus som en anledning att besöka Helsingborg