Mia Vestman

Leg. lärare och skolutvecklare
Skolbyrån AB

Anna Klockar och Mia Vestman är legitimerade lärare och skolutvecklare med lång erfarenhet av undervisning, organisation och ledarskap. Idag föreläser och handleder de med fokus på skolframgång, hälsa och motivation. Samtidigt arbetar Anna och Mia kvar i skolan, där de drivs av att skapa möjligheter och hållbara resultat genom samarbete, kommunikation och utveckling. De har precis släppt boken “Med sikte på skolnärvaro” som visar på strategier för att främja närvaro och reda ut vad fenomenet skolfrånvaro står för. På ett verklighetsnära sätt nystar de i vilken betydelse begreppen motivation, relation och kommunikation har när det handlar om skolnärvaro.Mia är med som talare på konferensen Skolnärvaro

12:45
Hur ökar du elevens motivation och arbetar närvarofrämjande så att eleven känner lust att gå till skolan och upplever en meningsfull skolgång?
  • Vad kännetecknar goda och förtroendefulla relationer mellan eleven och skolans personal?
  • Hur skapar du goda och förtroendefulla relationer i skolan där eleverna känner sig trygga och motiverade?
  • Vilken roll har kommunikation och språk för att skapa förtroendefulla relationer?
  • Hur kan det närvarofrämjande och relationella arbetet genomsyra hela skolan och ge positiva resultat?