Michael Hoffmann

Managing Director / CEO / VD
Pan Nordic Card Association

Michael Hoffmann arbetar med betalkortsrelaterade frågor för att främja kortbetalningar i Norden, Han deltar i ett stort antal internationella organisationer som arbetar för att göra kortbetalningar enkla, säkra och billiga för konsumenter och butiker. På lokal nivå arbetar Michael Hoffmann som VD för Card Payment Sweden CPD och Card Payment Denmark CPD, med samma syfte. I mer än 40 år har Michael arbetat inom finanssektorn. De senaste 15 åren med finansiell infrastruktur och branschrelaterade frågor och betalkort. Han har även representerat PNC, CPD, CPS Danske Bank och den danska banksektorn i flera sammanhang, både nationellt och internationellt.Michael är med som talare på konferensen Framtidens betalningslösningar 2022
1 december

14:20
Hur kommer landskapet för betalningar inom handeln att förändras?
  • Vilka betalningslösningar efterfrågas av konsumenter och handel?
  • Hur har nya betalningslösningar effektiviserat handel for konsumenter?
  • Hur har e-handel förändrat sättet vi betalar på?
  • Vilken utvecklingspotential har nya tjänster för att ge konsumenter en bättre kundupplevelse?
  • Vilka nyheter kommer att fungera i framtiden?