Michael Lagerkvist

Ordförande
KFUM Central

KFUM Central befinner sig i processen av framtagandet av ett exploateringsavtal. Ambitionen är att i samarbete med Stockholm stad och bygg- och fastighetsutvecklare uppföra ett idrotts- och kulturcenter om drygt 10 000 kvm i framväxande Hagastaden i centrala Stockholm. Michael Lagerkvist har varit projektledare och är numera ordförande för arbetet med att realisera planerna på en ny föreningsanläggning. Till föreläsningen kommer även representanter från det Ungdomsforum som genom samråd varit delaktiga i processen.Michael är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 2

11:35
KFUM Centrals nya idrotts- och kulturcenter – hur en ideell barn- och ungdomsförening genom egna initiativ skapar framtidens ytor för idrott och kultur
  • Hur ett mångårigt påverkansarbete, drivet av ideella krafter, banat väg för en markreservation i syfte att lindra anläggningsbristen
  • Ungas behov i fokus – så har de unga varit delaktiga i planeringen av den framtida anläggningens innehåll
  • Goda erfarenheter av hur privata initiativ kan lindra bristen på idrottshallar, speciellt idéburna organisationer med ett tydligt uppdrag att möta unga människors aktuella behov