Michael Lindgren

Lokalplanerare
Umeå kommun

I Umeå kommun bygger man om en gymnasieskola till kombinerad högstadie- och gymnasieskola. Michael är lokalplanerare på grundskoleförvaltningen och Jonas är rektor och projektledare på gymnasieförvaltningen. Under anförandet berättar de om funktionsprogram, lokal-utformning och byggnation av en öppen skola med moderna och flexibla lärmiljöer. En skola som är tänkt att vibrera av liv och rörelse dygnet runt och som bidrar till en hållbar utveckling av staden.Michael är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

13:15
Ny skola som bidrar till områdets utveckling – så skapar du inspirerande och trygga skolmiljöer och där skolan blir en levande och öppen mötesplats i staden
  • Att planera en ny skola utifrån målet att skapa goda lärmiljöer och en öppen och levande skola dygnet runt
  • Utformning av inspirerande och trygga lärmiljöer och som skapar samhörighet mellan höstadie- och gymnasieeleverna
  • Den lilla skolan i den stora skolan – hur vi har utformat hemvistet och andra ytor på skolan för att skapa tillgängliga, trygga och flexibla lärmiljöer
  • Planering för en skollokal som ska kunna nyttjas 24/7 av skola och kultur och fritid