Michael Ohlsson

Expert vattenrening

Michael Ohlsson har erfarenhet från 50 badhusprojekt som ofta handlar om kostnadseffektiv ny vattenrening, renovering av bassänger eller hela badhuset. Michael arbetar som rådgivare inom badhus med opartiska besiktningar, utredningar, förfrågningsunderlag samt grund- och fortsättningskurser inom badhusvattenrening eller vägval för badhus. Michael var en av författarna till SKLs skrift – Badhus Strategiska frågor och ställningstaganden – om renovering eller nybyggnation av badhus.Michael är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2019
Dag 2

08:40
Så säkerställer du en hög vattenkvalitet som når upp till framtidens krav
  • Nya vattenreningstekniker och moderna metoder – vad finns att tillgå och dess för- och nackdelar
  • Finns det nya hot mot säkert vatten och hur kan dessa hanteras?
  • Hur påverkar klor badanläggningen och vilka typer av klor är vedertagna för badhus att använda?
  • Preventiva åtgärder – så minskar du föroreningar i vattnet