Michaela Fletcher

Kommunstyrelsens ordförande
Österåkers kommun

Demografin ställer allt högre krav på verksamheterna, välfärdsbehoven ökar samtidigt som skatteunderlaget minskar. Detta ställer helt nya krav på kommunerna att utveckla nya arbetssätt och utmana traditionella styrmodeller. I Österåkers kommun har man infört en ny, prisbelönt modell för målstyrning som på ett föredömligt sätt kombinerar finansiell optimering av mål-, budget- och kvalitetsstyrning med en ansvarsfull hantering av skattemedel. Parallellt med att kvaliteten har ökat i skolan och omsorgen har man dessutom kunnat sänka skatten med två kronor och 88 öre sedan 2003. På denna föreläsning får du ta del av hur Österåkers kommun lyckats skapa en god förståelse och samverkan politiker och tjänstemän emellan. Och hur denna samverkan tillsammans med kloka och långsiktiga politiska prioriteringar skapar framgång och förbättring med medborgarnas och medarbetarnas bästa för ögonen.Michaela är med som talare på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019
Dag 2

09:20
Att leda för effektivitet och resultat – effektiva styrmodeller som får rätt saker att hända
  • Österåkers resa – från näst högst skattesats i länet till landets lägsta skattesats och bättre resultat i olika verksamhetsområden
  • Så skapas finansiell optimering – genomförandet av mål-, budget- och kvalitetsstyrning med en ansvarsfull hantering av skattemedel
  • Lägre skatt med förbättrad kvalitet – hur går den ekvationen ihop?