Michelle Marcher

PR och pressansvarig
Botkyrka kommun

I Botkyrka bor över 90 000 Botkyrkabor. Tillsammans talar vi över 100 språk. Kommunen är en blandning av landsbygd, naturområden och bebyggelse av alla slag. Vi som bor, jobbar i och besöker Botkyrka skapar en plats där oväntade möten mellan människor, kulturer och språk ger utrymme för nya sätt att lösa samhällsutmaningar. Rollen som PR- och pressansvarig i Botkyrka handlar mycket om att möjliggöra och berätta om den kraften. Hur kan kommunen, en aktör bland många andra som skapar och definierar Botkyrka, göra det vi kan för att berätta om vad som händer här? Hur samarbetar vi med civilsamhället, näringslivet och alla eldsjälar? Och hur kan vi också prata om det som inte alltid är kul att prata om, men viktigt? Under denna föreläsning delar Michelle Marcher, PR och pressansvarig i Botkyrka kommun, med sig om deras arbete inom press- och mediehantering.Michelle är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
Dag 1

09:40
Så organiserar sig Botkyrka kommun för effektiv press-och mediehantering som involverar och engagerar alla
  • Hur kan du organisera verksamheten – tvärprofessionell och tight samverkan
  • Så arbetar vi med medledarskap för att få med alla inom kommunen, medborgarna såväl som medarbetarna
  • Så medietränar vi våra talespersoner för effektiv och trovärdig press-och mediehantering