Miika Vilenius

Arkivarie
Formas

Formas finansierar forskning och innovation för en hållbar samhällsutveckling och fördelar varje år drygt 1.8 miljarder kronor i statligt stöd till olika projekt. De har höga ambitioner om att vara en innovativ myndighet som genomsyras av mod och en vilja att skapa nytta. Ett stort fokus har varit att förbättra myndighetens förmåga till digitalisering och verksamhetsutveckling genom inrättande av en ny avdelning för digital verksamhetsutveckling. Navet i detta har varit att driva utvecklingen kring både effektiva och kvalitetshöjande processer och säkrare och mer användarvänliga system för diarieföring och ärendehantering. Resultatet har blivit en helt digital ärendehantering och både nya arbetssätt och processer som säkerställer effektivitet, rättssäkerhet och transparens. Under denna föreläsning kommer Miika Vilenius, arkivarie på Formas att berätta om hur de drivit denna förändring till en digital myndighet. Du kommer att få ta del av både utmaningar, konkreta exempel och tips för hur man kan stötta och driva den digitala transformationen.Digitalt bonusmaterial på konferensen Registrator 2023

Digitalisering för en rättssäker, effektiv och transparant informationsförvaltning
  • Digitalisering utifrån verksamhetens behov – så har vi skapat en helt digital ärendehantering
  • Process för skanning av pappersposten och avveckling av papperskivet
  • Så skapas ett vinnande samarbete mellan registratur och arkiv för en hållbar, digital informationshantering