Miika Vilenius

Huvudregistrator och förvaltningsledare
Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är mitt uppe i en stor digital förändringsresa som kommer att göra dom i stort sätt papperslösa. Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem håller på att upphandlas och planeringen inför övergången till det nya är i full gång. Dessutom kommer de samtidigt att flytta till nya lokaler. Tidsplanen är kort och både krav och förväntningar på nya system och arbetssätt är höga. Hur förenklar man arbetet med upphandling, kravställning och förberedelser inför ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem utan att riskera att tappa viktiga detaljer efter vägen? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av Kammarkollegiets bästa tips och råd för att underlätta uppstart och planering av den digitala resan. Miika är utbildad arkivarie som brinner för verksamhetsutveckling inom registratur och arkiv och framförallt för frågor som rör digitalisering och digitalt bevarande.Miika är med som talare på konferensen
Dag 1

15:00
Nytt dokument- och ärendehanteringssystem – så tacklar du utmaningarna med digitalt förändringsarbete
  • Måste man göra det så komplicerat? Praktiska tips för att skynda på processen • Förändrad ärendehanteringsprocess – hur skapar du en tydlig översikt av processer och arbetsmoment som ingår?
  • Behovs- och kravinsamling – så organiserade Kammarkollegiet projektet och säkerställde att rätt personer involverades för bästa kravställning
  • Att förbereda inför nytt system, nya lokaler och nya arbetssätt – så gör vi övergången så smidig som möjlig
  • Hur hanterar du oroliga handläggare inför byte av system och övergång till digital ärendehandläggning?