Mikael Berg

Fastighetsutvecklingschef
Ikano Bostad


Mikael är med som paneldeltagare på Framtidens boende för äldre 2023