Mikael Brändström

Strategisk chef, samhällsbyggnad
Umeå kommun

Umeå kommun har varit en av pilotkommunerna inom ramen för projektet DigiGrow och implementering av en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Projektets syfte är att hjälpa kommuner att gå från den insikt de hittills har fått om digitalisering till handling och aktivt arbete med att fullt nyttja digitaliseringens möjligheter. Utvecklingsarbetet sker med hjälp av ett digitalt testlabb som är inriktat på plan- och bygglovsprocessen. Mikael Brändström är strategisk chef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Umeå kommun och berättar hur kommunen genom DigiGrow projektet har gjort en kraftsamling och uppnått en högre fart i utvecklingsarbetet med en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. En viktig anledning till det goda resultatet är det gemensamma ägandeskapet och ledarskapet för digitalisering som DigiGrow projektet har resulterat i. I föreläsningen möter du också Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare på RISE och Agnes Sävenstedt, VD Sverige på Innovation 360 Group som har arbetet i projektet tillsammans med Umeå kommun.Mikael är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
20 oktober

13:55
Medborgarstyrd verksamhetsutveckling med digitalisering som motor – arbetssätten som kickar igång, höjer farten och sätter nytta i fokus
  • När medborgarens behov får styra – vad betyder det för din organisation inom samhällsbyggnad?
  • Hur kan du utveckla såväl projektet som kärnverksamhet och arbetssätt utifrån ett designtänk?
  • Hur ett testlabb för digitalisering av samhällsbyggnad kan tydliggöra vinster och få ledningen att bli medskapare och aktivt leda utvecklingsarbetet
  • Presentation av effektiva metoder för att identifiera och utveckla en process för digitaliserad samhällsbyggnad
  • Parametrisk och generativ design i övergången till digitala detaljplaner
  • Tekniska förutsättningar och system för en medborgarstyrd och digital samhällsbyggnadsprocess – vår resa