Mikael Johansson

Kundansvarig
VA-Utveckling

Mikael är systemleverantör med lång erfarenhet som förrättningslantmätare och geodatasamordnare på Lantmäteriet. Han har verkat inom delprojekt för Smartare Samhällsbyggnadsprocess.Mikael är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess
24 mars

11:45
Så uppnår du bättre service och ökad kvalitet genom digitaliserade detaljplaner
  • Hur du identifierar metod och tillämpning för digitalisering för att det ska leda till nytta
  • Så hanterar du utmaningen med digitalisering av detaljplaner så att det blir till rätt kvalitet – det är inte snabbast som vinner
  • Hur vi arbetar med ständig förbättring och innovation för att digitalisera till rätt kvalitet inom rimlig tid
  • Drönare som resurs för att mäta fastighetsgränser