Mikael Östlund

Kommunikationschef
Myndigheten för psykologiskt försvar

MPF har till uppgift att värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen. Mikael Östlund har mångårig erfarenhet av krishantering och kommunikationsansvar inom både näringsliv och offentlig sektor. Hans bakgrund innefattar bland annat roller som kommunikationschef på OX2, presschef på Nobelstiftelsen, kommunikationschef på NEVS, pressekreterare i regeringskansliet, Informationschef på Länsförsäkringar och han har även flera års erfarenhet som PR- och IR-konsult.Mikael är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
1 juni

15:20
MPF om desinformation och påverkanskampanjen mot de svenska myndigheterna – vad har vi lärt oss, och hur arbetar vi inför valet 2022?
  • Vad är informationspåverkan och hur kan du bli bättre på att identifiera desinformation?
  • Om påverkan från främmande makt
  • Så arbetar vi för att förmedla en transparent och korrekt bild till medier och allmänhet
  • Så arbetar vi mot otillbörlig påverkan under valåret 2022