Mikael Parknäs

Ägare och grundare
Hållbar Skola

Mikael Parknäs har stor erfarenhet av skolledning, verksamhetsutveckling, digitalisering, ledarskap, lärmiljöer och skolbygge. Han är lärare i grunden och har jobbat som rektor i förskola och grundskola i 25 år. Han har även erfarenhet från näringslivet och arbetade då som chef inom försäljning och ledarskapsutveckling, med fokus på skola och sjukvård. 2014 tilldelades Mikael priset ”Årets innovativa skolledare” för sina insatser inom digitalisering. Han var ansvarig för verksamhetsidé, bygge och start av Kvibergsskolan som öppnade 2019. Mikael är en flitig föreläsare och skribent inom områdena digitalisering och framtidens skola och lärmiljöer.Mikael är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023

15:30
Så gick Kvibergsskolan från sågad till populärast - ett skolutvecklingsprojekt där evidensbaserade lärmiljöer, digitalisering och didaktisk design går hand i hand
  • Pedagogisk idé förverkligad i lärmiljöerna
  • Allt hänger ihop; pedagogisk-, social- och fysisk lärmiljö
  • Digital infrastruktur i samklang med lärmiljöerna
  • Organisation och schema som ger möjlighet till samarbete
  • Digital Didaktisk Design för bättre resultat och lärande
  • Checklista ”Att tänka på”