Mikael Sellén

Diplomerad fuktsakkunnig och innemiljöutredare
WSP

Mikael är utbildad till organisk kemist och arbetat inom läkemedelsindustrin innan intresset för innemiljö och byggnadsfysik tog vid och utbildning inom det. Han har arbetat med innemiljö, skadeutredningar och olika fukt-, radon- och luftmätningar sedan 2014 på SP/RISE men även med mögelanalyser och materialkemi. Numera på WSP. Mikael är också medlem i innemiljöföreningen SWESIAQs styrelse.Mikael är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2024
30 november

09:10
Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön
  • Nulägesanalys och fuktstatus i Sverige
  • Så fastställer du rätt val av tillvägagångssätt och metod för att utreda problem med inomhusmiljö
  • Hur kan man undvika dessa brister och hur går du tillväga för att åtgärda dem?
  • Hur får man till ett fungerande samspel mellan alla inblandade parter och hur ser ansvarsfördelning och kravställning ut?