Mikael Wiethe

Fritidspedagog
Främbyskolan, Falu kommun

Vi på Främbyskolan ser fördelarna med en aktiv skolvardag där rörelse får ta plats – och ges naturlig plats. Det forskningen säger om fysisk aktivitet kopplat till inlärning, ser vi i vår egen verksamhet starka bevis för. Vi ser tydligt att våra högpresterande elever ofta är rörelseaktiva på skolan OCH även utanför skolan. Det i sin tur har gett att vi anser att vi som skola måste kliva fram och ta ett pedagogiskt ansvar för en likvärdighet på området ”rörelseglädje”. På Främbyskolan skola tänker vi att tillsammans mellan skolans ledning och olika pedagoger kan vi skapa den mångfald av rörelsegläjde som vi tror är en framgångsfaktor för kunskapsutveckling i alla ämnen men också för fortsatt fysisk aktivitet. Vi arbetar aktivt och organiserat med samarbetet mellan ämnet Idrott och hälsa, skolans alla ämnen, rastverksamhet, Skol IF och fritids – då har vi möjlighet att skapa en bra, och för eleven gynnsam, helhet. Rörelseaktiviteter är så mycket mer än traditionella idrotter, hos oss på Främbyskolan får allt från lekar, spel, friluftsliv, dans m.m. plats i undervisningen.Mikael är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 2

10:05
Så ökar vi på ett organiserat sätt den dagliga fysiska aktiviteten på skolan genom att stärka personalkedjan
  • Så samverkan vi mellan professionerna på skolan för att skapa rörelseglädje hos samtliga elever och få dem att aktivera sig
  • Så har vi lyckats minskat stillasittande och integrerat fysisk aktivitet i skolundervisningen så att idrott och hälsa samverkar med övriga ämnen
  • Utomhuspedagogik – så skapar vi möjlighet till fysisk aktivitet även utanför klassrummet