Mikeal Österlund

Digital strateg, arkitekt
Pensionsmyndigheten & eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 36 myndigheter. Deras medlemmar vill ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag, och för att använda de gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Mikael Österlund är digital strateg och arkitekt på eSamverkansprogrammet. Mikael har arbetat inom Regeringskansliet i olika roller under lång tid med fokus på användandet av digitaliseringens möjligheter. Mikael håller ihop eSams arbete med arkitekturfrågor samt det gemensamma arbetet med innovation. Inom arkitekturområdet finns för närvarande över ett dussin olika arbetsgrupper där bl.a. AI är ett prioriterat område. Linda Lindström är jurist på eSamverkansprogrammet och har en lång erfarenhet av juridiska frågor inom den offentliga förvaltningen. Hon har en bakgrund från Regeringskansliet och Tullverket, bl.a. som enhetschef för en rättslig enhet med ansvar för digitaliseringsfrågor. Linda leder eSams expertgrupp i juridik samt administrerar eSams rättschefsforum som består av samtliga rättschefer från eSams medlemsmyndigheter.Mikael är med som talare på konferensen AI i offentlig sektor 2023

14:20
Så kan gemensamma utvecklingsprocesser och plattformar effektivisera digitaliseringen i offentlig sektor
  • Hur samarbete och delning av data mellan kommuner, regioner och myndigheter skapar möjligheter att uppnå målen med digital transformation och hållbar omställning
  • Hur kan den digitala transformationen flyttas framåt med hänsyn till sekretess för data och andra juridiska ramverk?
  • Vilka tjänster kan utvecklas effektivare genom samarbeten mellan myndigheter?
  • Så skapar du synergieffekter och ökad förståelse mellan förvaltning, utveckling, verksamhet och IT