Mille Beckman

Head of Digitalization & Change Management – Prof Services
Telia Company

Mille Beckman är Telias talesperson inom företagsaffären i frågor kopplat till digitalisering av arbete och arbetsplats. Med närmare 20 års erfarenhet inom IT/Telekombranschen, leder han enheten Digitalization and Change Management vars uppdrag är att vägleda företag och organisationer i frågor kring digitalisering och digitala arbetssätt. Under denna föreläsning kommer Mille att dela med sig av Telias egna erfarenheter av den stora omställning till distansarbete som nu ägt rum. Dessutom blir det en vass omvärldsspaning kring arbetslivstrender och några snabbdyk i teman som; meningsfullhet i arbete, baksidan av flexibilitet, tillitsbaserat ledarskap och kontinuerligt lärande. Du kommer att få konkreta tips kring hur företagskultur och vilja till förändring blir avgörande för att lyckas skapa det nya ledarskapet.Mille är med som talare på konferensen Det nya ledarskapet 2021

11:40
Dagens digitala distansarbete – externa och interna erfarenheter utifrån den stora omställningen till distansarbete under pandemin 2020
  • Paradigmskifte på arbetsplatsen – vad var det som hände, faktiskt händer och kommer att hända framåt?
  • Vilka är de hetaste trenderna inom det nya arbetslivet och hur kommer ny teknik att påverka arbetsplatsen och hur vi tar nästa steg framåt?
  • Hur kan vi skapa en god social arbetsmiljö som främjar människors välbefinnande vid distansarbete?
  • Vad är viktigt i det digitala ledarskapet och hur skapas arbetssätt som stödjer distansarbete?
  • Vad behöver finnas på plats för att lyckas leda och skapa goda prestationer i dagens moderna organisationer?