Mimmi Ekström

Skolsköterska
Huddinge kommun


Elinor med som talare på konferensen Skolsköterskedagen

11:35–12:25
Framgångsrik organisationsstruktur, samverkan och ansvarsfördelning för en främjande och förebyggande elevhälsa på skolan – Källbrinkskonceptet – exempel från verkligheten
  • Skolsköterskans viktiga funktion i elevhälsoteamet och elevhälsans medicinska insats – roll, ansvar och begränsningar
  • Elevhälsans organisation – hur skapar man en organisation som främjar ett hälsofrämjande arbetssätt på skolan, där elevhälsa är allas ansvar?
  • Hur kan vi utveckla det tvärprofessionella samarbetet mellan samlad elevhälsa och den pedagogiska verksamheten, för att ta tillvara på allas kompetenser och komplettera varandras roller?