Mimmi Waermö

Fil.dr i didaktik och lektor i specialpedagogik
Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Mimmi Waermö har under lång tid arbetat gemensamt med lärare i grundsärskolan för att utveckla bedömningspraktiken och undervisningen. Under denna föreläsning får du ta del av hur du kan arbeta begreppsutvecklande och hur det får betydelse för det formativa bedömningsarbetet.Mimmi är med som talare på konferensen Anpassad grundskola 2023
19 januari

10:10
Tänkande & Agens: Begreppsutveckling – Begreppsutvecklande undervisning
  • Att planera undervisning som gör möjligt för eleven att utveckla förmågor – Några centrala analyser som läraren kan göra
  • Länken mellan formativ bedömning – lärandemål – undervisning