Mimmi Waermö

Fil.dr i didaktik och lektor i specialpedagogik Specialpedagogiska institutionen
Stockholms Universitet

Diana Berthén och Mimmi Waermö har under lång tid arbetat gemensamt med lärare i grundsärskolan för att utveckla bedömningspraktiken. Under denna föreläsning får du ta del av hur du kan arbeta för en rättvis och likvärdig kunskapsbedömning och betygsättning i särskolan.Mimmi är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2021
Dag 1

11:10
Bedömning och betygsättning i särskolan – väderfulla tips och konkreta verktyg
  • Utmaningar med bedömning som stöder undervisning för kunskapsutveckling och bedömning som stöder betygssättning
  • Hur du planerar undervisning som möjliggör för eleverna att utveckla förmågor
  • Vikten av länken: bedömning – lärandemål – undervisning