Mona Norbäck

Energistrateg
Stockholmshem

Som en del av Stockholms stad har Stockholmshem både stadens mål och egna högt satta energimål att uppnå. Bolagets eget mål – Klimatneutral 2030 – är en utmaning som kräver en ordentlig ansträngning och som genomsyrar hela organisationen. Energisstrateg Mona Norbäck och kommunikationschef (tidigare hållbarhetsstrateg) Åsa Stenmark berättar om Stockholmshems arbete med att minska klimatpåverkan och ger exempel på hur de får hyresgästerna med på tåget.Mona är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 1

13:55
Stockholmshems hållbarhetsarbete – så jobbar vi för att bli klimatneutrala 2030
  • Vår utmanig – en brant kurva för att nå klimatneutralitet
  • Ambitiösa mål för energieffektivisering i förvaltning och ombyggnad
  • Energisnål nyproduktion, klimatberäkningar och spjutspetsprojekt
  • Klimatsmart matlagning och fiskodling i källaren – så engagerar vi våra hyresgäster