Monica Berglund

VD
Tre Stiftelser

Monica Berglund har de senaste 30 åren varit direktör för Tre Stiftelser som erbjuder äldreomsorg som sätter det friska i centrum. Deras målsättning är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg och de lägger stort fokus på vackra miljöer, doftande trädgårdar, kultur, god mat och annat som ger välbefinnande. Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där de arbetar utifrån från varje individs förutsättningar. Monica har arbetat inom äldreomsorgen sedan mitten av 70-talet, till en början i rollen som undersköterska och därefter som sjuksköterska och chef på olika nivåer. Hon är även utbildad specialistsjuksköterska inom vård av äldre och har varit ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldrevård. Monica är författare till tre böcker, Undersköterskan: äldreomsorgens nyckelspelare (2017), Mitt framgångsrecept – en bok om ledarskap och utveckling inom äldreomsorgen (2017) och Salutogent äldreboende (2013). Tre Stiftelser har vunnit många priser genom åren och Monica Berglund är känd över hela landet som en positiv kraft och en inspirerande föreläsare och utbildare. Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av sitt välutvecklade framgångsrecept som ledare inom äldreomsorgen.Monica är med som talare på konferensen Framtidens äldreomsorg 2022
10 februari

09:10
Värdegrund och förhållningssätt – så leder och utvecklar du en effektiv äldreomsorg med individens behov och förutsättningar i fokus
  • Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt – hur skapas möjligheter till en meningsfull tillvaro den sista tiden i livet?
  • Från institution till bostad för äldre – hur når man dit?
  • Hur får man resurserna att räcka till en verksamhet med mer innehåll?
  • Om teamets betydelse för god kvalitet – hur kan du som ledare öka engagemanget och få med dig medarbetarna i förändrings- och utvecklingsprocesser?
  • Pandemin och äldreomsorgen – viktiga lärdomar inför framtiden