Monica Berglund

Grundare
Banga Akademi AB och
tidigare VD Tre Stiftelser

Monica Berglund har de senaste 30 åren varit direktör för Tre Stiftelser som erbjuder äldreomsorg som sätter det friska i centrum. Deras målsättning är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg och de lägger stort fokus på vackra miljöer, doftande trädgårdar, kultur, god mat och annat som ger välbefinnande. Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där de arbetar utifrån från varje individs förutsättningar. Monica har arbetat inom äldreomsorgen sedan mitten av 70-talet, till en början i rollen som undersköterska och därefter som sjuksköterska och chef på olika nivåer. Hon är även utbildad specialistsjuksköterska inom vård av äldre och har varit ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldrevård. Monica är författare till tre böcker, Undersköterskan: äldreomsorgens nyckelspelare (2017), Mitt framgångsrecept – en bok om ledarskap och utveckling inom äldreomsorgen (2017) och Salutogent äldreboende (2013). Tre Stiftelser har vunnit många priser genom åren och Monica Berglund är känd över hela landet som en positiv kraft och en inspirerande föreläsare och utbildare.Monica är med som moderator och talare på konferensen Framtidens äldreomsorg 2022
29 november

09:55
Framtidens boende för äldre – så bygger du attraktiva boendemiljöer i linje med myndighetskrav och framtidens äldreomsorg
  • Uppdrag livet! För vem bygger vi och vad är det vår verksamhet handlar om?
  • Hur möter du de myndighetskrav som finns på moderna boendemiljöer?
  • Hur skapar du en stimulerande och trygg hemmiljö med de äldres behov i fokus?
  • Hur skapar en attraktiv och funktionell arbetsplats för personalen?
  • Hur arbetar du samlat med planeringen av boendemiljö och innehåll för att både skapa ett hem och en arbetsplats?