Monica Berglund

VD och Grundare
Banga Akademi

Monica Berglund har de senaste 30 åren varit direktör för Tre Stiftelser som erbjuder äldreomsorg som sätter det friska i centrum. Deras målsättning är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg och de lägger stort fokus på vackra miljöer, doftande trädgårdar, kultur, god mat och annat som ger välbefinnande. Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där de arbetar utifrån från varje individs förutsättningar. Monica har arbetat inom äldreomsorgen sedan mitten av 70-talet, till en början i rollen som undersköterska och därefter som sjuksköterska och chef på olika nivåer. Hon är även utbildad specialistsjuksköterska inom vård av äldre och har varit ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldrevård. Monica är författare till tre böcker, Undersköterskan: äldreomsorgens nyckelspelare (2017), Mitt framgångsrecept – en bok om ledarskap och utveckling inom äldreomsorgen (2017) och Salutogent äldreboende (2013). Tre Stiftelser har vunnit många priser genom åren och Monica Berglund är känd över hela landet som en positiv kraft och en inspirerande föreläsare och utbildare.Monica är med som moderator och talare på konferensen Framtidens äldreomsorg 2022
24 maj

16:00
Hur kan boendemiljöer stötta moderna arbetssätt och en personcentrerade omvårdnad?
  • Att bygga ”Hem” inte ”Äldreboendebyggnad” – hur gör man det?
  • Hur kan processen vid ny- eller ombyggnation bli en katalysator för verksamhetsutveckling?
  • Hur kan boendemiljön stötta moderna arbetssätt och en personcentrerad omvårdnad? Fysisk miljö och innehåll som helhet