Monica Berglund

Chef intern kommunikation
SJ

Monica Berglund, chef för SJs interna kommunikation sedan sex år. Monica har tidigare varit kommunikationsdirektör i Sveaskog och har en bakgrund som vd och konsult för Nordisk Kommunikation.Monica är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
Dag 2

15:05
Intern kriskommunikation – hur man kan kommunicera och snabbt nå ut internt och få med sig organisationen i den förändring som sker
  • Så använder vi den interna kommunikationen som ett strategiskt och operativt stöd under krisen Covid-19
  • När det väl händer – att snabbt mobilisera och anpassa verksamhetens arbetssätt för att hänga med i utvecklingen
  • Så arbetade vi för att stötta chefer i deras kommunikativa ledarskap för att öka trygghet och bibehålla motivation i hela organisationen under krisen
  • Samordning av intern kommunikation – så når du fram och anpassar kommunikationen i en tid av oro
  • Viktiga summerade lärdomar av detta krisarbete – vad gick bra, mindre bra och vad tar vi med oss i framtida arbete