Monica Engström

Socialrättsjurist
Akademikerförbundet SSR

Monica Engström är jurist och tidigare huvudsekreterare i utredningen Framtidens socialtjänst. Hon har arbetat som kansliråd på Socialdepartementet och har även lång erfarenhet av tillsyn av socialtjänsten. Monica jobbar idag som socialrättsjurist på Akademikerförbundet SSR.Monica är med som paneldeltagare Framtidens socialtjänst 2023