Monica Skagne

Kommundirektör
Växjö kommun

Monica Skagne är sedan 2015 kommunchef i Växjö kommun där hon bland annat drivit stora förändrings- och utvecklingsinitiativ inom alla kommunkoncernens verksamheter. Hon har dessförinnan lång erfarenhet av chefs- vd roller i såväl nationella som internationella företag inom privata näringslivet med expansion, reengineering, outsourcing , renodling och förändringsledning inom branscher som IT, fastighet, detaljhandeln, finans/riskkapital och tillverkningsindustrin. Hon blev 2012 utsedd till Sveriges mäktigaste IT person.Monica är med som talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
25 oktober

16:20
Att leda verksamhetsutvecklingen där digitalisering är basen i takt med en verkligheten som ständigt ändras utanför våra fönster
  • Hur vi inom offentlig sektor blir bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter
  • Chefskapet som profession, organisationskultur och förändringsledning – förutsättningar för verksamhetsutveckling och digitalisering
  • Hur vi kan skapa balans, engagemang och resultat i utvecklingen av digitaliseringsarbetet