Monica Skagne

Kommunchef
Växjö kommun

Monica Skagne är kommunchef i Växjö kommun sedan 2015 och har bland annat drivit stora förändrings-och utvecklingsinitiativ för hela kommunkoncernen. Hon har dessförinnan lång erfarenhet av chefs- vd roller i såväl nationella som internationella företag inom privata näringslivet med expansion, reengineering, outsourcing , renodling och förändringsledning inom branscher som IT, fastighet, detaljhandeln, finans/riskkapital och tillverkningsindustrin. Ett viktigt fokusområde för henne är att knyta digitalisering till all verksamhetsutveckling. Monica blev 2012 utsedd till Sveriges mäktigaste IT person.Monica är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023

10:00
Omsättning av digital strategi till konkreta handlingsplaner och strategiska verksamhetsmål som ger ökad kvalitet, ökad produktivitet och minskade kostnader
  • Vikten av en styrmodell som skapar förutsättningar för en agil transformation för verksamhetsutveckling där digitalisering är en katalysator för att leva med en verklighet som ständigt förändras
  • Varför det är ledningens största uppgift att skapa förutsättningar för den digitala transformationen och säkerställa skalfördelar för hela verksamheten
  • Hur vi arbetar med ett koncerntänk för att vidmakthålla transformation, skapa förutsättningar för digitala transformation samt säkerställa skalfördelar