Monica Skagne

Kommunchef
Växjö kommun

Monica Skagne är kommunchef i Växjö kommun sedan 2015. Hon blev 2012 utsedd till Sveriges mäktigaste IT person. Monica har 30 års erfarenhet av att leda utveckling och förändring i både små och stora nationella och internationella företag samt organisationer. Hon har arbetat med expansion, regression, och förändringsledning i branscher som IT, kommun, fastighet, detaljhandeln, hälsovård, finans/riskkapital och tillverkningsindustrin. Ett viktigt fokusområde för henne är att knyta digitalisering till kommunens verksamhetsutveckling.Monica är med som talare på konferensen Digitalisering och digital transformation i offentlig sektor 2022
27 april 2022

10:00
Omsättning av digital strategi till konkreta handlingsplaner och strategiska verksamhetsmål som ger ökad kvalitet, ökad produktivitet och minskade kostnader
  • Vikten av en styrmodell som skapar förutsättningar för en agil transformation för verksamhetsutveckling där digitalisering är en katalysator för att leva med en verklighet som ständigt förändras
  • Varför det är ledningens största uppgift att skapa förutsättningar för den digitala transformationen och säkerställa skalfördelar för hela verksamheten
  • Hur vi arbetar med ett koncerntänk för att vidmakthålla transformation, skapa förutsättningar för digitala transformation samt säkerställa skalfördelar