Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och partner
Passacon AB

Monika Wendleby är kvalificerad jurist med lång erfarenhet av offentlig sektor. Hon har mångårig erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från Regeringskansliet. Hon har även haft flera roller i olika statliga myndigheter och är en mycket uppskattad föreläsare. Monika är även författare till böckerna ”Dataskyddsförordningen, GDPR – Dataskyddsombud och andra ansvariga” och ”Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättigheter. Under detta anförande kommer du att få ta del av en pedagogisk genomgång av denna komplexa lagstiftning och nyheter inom området som är viktigt att ha koll på som administratör i högskolan. Du får höra vad som gäller och hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar verksamheten efter kraven som ställs. Du kommer också att få praktiska verktyg för att kunna arbeta vidare med frågorna på hemmaplan.Monika är med som talare på konferensen Framtidens högskoleadministration 2022
18 oktober

13:00
Dataskyddsförordningen i offentlig sektor – tillämpning och ny praxis
  • Vad betyder GDPR-kraven i administratörens arbete?
  • Den logiska trappan – hur ska grundläggande principer hanteras i det dagliga arbetet?
  • Ändamålsprincipen och arkiveringsändamål
  • Forsknings- och statistikändamål
  • Hanteringskrav rörande känsliga personuppgifter (vilka krav ställs i praxis)
  • Personuppgifter om lagöverträdelser (hur tolkar Integritetsskyddsmyndigheten detta och vad får det för effekt)
  • GDPR i förhållande till offentlighetsprincipen (bland annat hantering av registerutdrag och begäran att utfå allmänna handlingar)
  • Lagring i moln, vad gäller?
  • Viktiga domar och beslut