Monika Wendleby

Jurist, dataskyddsombud och partner
Passacon

Monika Wendleby är kvalificerad jurist med en bred erfarenhet av offentlig sektor. Hon har bland annat en mångårig erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från regeringskansliet. Monika har haft flera roller i olika statliga myndigheter såsom Skatteverket, Bokföringsnämnden och Migrationsverket. Idag arbetar hon på Passacon med rådgivning inom både juridik och i management. Under senare år har arbetet främst rört dataskyddsförordningen. Hon har hjälpt ett stort antal kunder med olika GDPR-frågor.Monika är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2021

14:35
Uppdatera dig inom juridiken - så hanterar du GDPR och närliggande lagar 
  • Begreppet personuppgifter och de grundläggande principerna – den logiska trappan
  • Vad innebär det att få tillämpa ”arkivändamål för allmänt intresse”?
  • Likheter och skillnader mellan GDPR och regelverket om allmänna handlingar, tryckfrihetsförordningen, offentlighet och sekretesslagen
  • Registrerades rättigheter – skillnad i bedömning för arkivmyndigheter och andra
  • Schrems II: Kan vi arkivera handlingar i molntjänster längre?