Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och partner
Passacon

Monika Wendleby är både kvalificerad jurist och managementkonsult. Hon har en bred erfarenhet från offentlig sektor, men hon har också arbetat mycket med både företag och ideell sektor. Hon har bland annat mångårig erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från Regeringskansliet. Monika har haft flera roller i olika statliga myndigheter såsom Skatteverket, Bokföringsnämnden och Migrationsverket. Under senare år har hennes arbete främst rört dataskyddsförordningen men hon har också arbetet med NIS- och öppna datalagen. Hon har hjälpt ett stort antal kunder med frågor inom de områdena, bland annat som dataskyddsombud. Hon har också skrivit ett antal GDPR-böcker. Monika har också utkommit med en digitala lagkommentar till NIS-lagen, öppna datalagen och dataskyddslagen och arbetar för närvarande med en kommentar till patientdatalagen. Hon arbetar även med utbildning inom samtliga områden, där juridik och kvalitetsfrågor ingår.Monika är med som moderator och talare på konferensen NIS2-direktivet
27 april

09:05
NIS blir NIS2 – läget idag och i framtiden
  • Revidering av NIS-direktivet (NIS2) – detta vet vi dag om lagändringarna
  • Vilka organisationer och funktioner kan komma att omfattas av NIS2 jämfört med dagens NIS?