Monika Wendleby

Författare, jurist och managementkonsult
Passacon AB

Monika Wendleby är både kvalificerad jurist (hon har tidigare bland annat arbetat som domare i många år) och managementkonsult. Hon arbetar brett med frågor kopplade till GDPR och integritet ute hos kunder, bland annat som externt dataskyddsombud. I det arbetet har hon tagit fram flera arbetsmetoder och redskap för att göra komplex juridik hanterbar. Monika har även skrivit flera populära böcker och artiklar om GDPR och angränsande regelverk samt håller just nu på med en lagkommentar om NIS-lagen.Monika är med som fördjupningsledare på Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022