Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult, partner
Passacon

Monika Wendleby är kvalificerad jurist med en bred erfarenhet av offentlig sektor. Hon har bland annat en mångårig erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från regeringskansliet. Monika har haft flera roller i olika statliga myndigheter såsom Skatteverket, Bokföringsnämnden och Migrationsverket. Under senare år har arbetet främst rört dataskyddsförordningen. Hon har hjälpt ett stort antal kunder med olika GDPR-frågor i bland annat som dataskyddsombud. Hon har också skrivit ett antal GDPR-böcker och just nu håller hon på att skriva en digital lagkommentar till NIS-förordningen.Monika är med som kursledare Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023