Monika Wendleby

Jurist, verksamhetsutvecklare
Passacon

Monika Wendleby är kvalificerad jurist med en bred erfarenhet av offentlig sektor. Hon har bland annat mångårig erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från Regeringskansliet. Monika har haft flera roller i olika statliga myndigheter såsom Skatteverket, Bokföringsnämnden och Migrationsverket. Under senare år har hennes arbete främst rört dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning som NIS-lagen. Hon har hjälpt ett stort antal kommuner, regioner och statliga myndigheter med olika sådana frågor. Hon har också skrivit ett antal GDPR-böcker. Monika har också utkommit med en digital lagkommentar till NIS-förordningen. Monika är en mycket uppskattad föreläsare, kursledare och moderator.Monika leder webbinariet NIS2 - det nya regelverket och ökade krav på kunskap om cybersäkerhet blir svensk lag AI Act- EUs nya AI-förordning