Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult, partner
Passacon

Monika Wendleby är både kvalificerad jurist och managementkonsult. Hon har en bred erfarenhet från offentlig sektor, men hon har också arbetat mycket med både företag och ideell sektor. Hon har bland annat mångårig erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från Regeringskansliet. Monika har haft flera roller i olika statliga myndigheter såsom Skatteverket, Bokföringsnämnden och Migrationsverket. Under senare år har hennes arbete främst rört dataskyddsförordningen men hon har också arbetet med NIS- och öppna datalagen. Hon har hjälpt ett stort antal kunder med frågor inom de områdena, bland annat som dataskyddsombud. Hon har också skrivit ett antal GDPR-böcker. Monika har också utkommit med en digitala lagkommentar till NIS-lagen, öppna data-lagen och dataskyddslagen och arbetar för närvarande med en kommentar till patientdatalagen. Hon arbetar även med utbildning inom samtliga områden, där juridik och kvalitetsfrågor ingår.Monika är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
22 mars

09:05
Vad händer inom GDPR-området och hur förhåller sig olika IT-rättsliga regelverk till varandra?
  • Hur förhåller sig olika regelverk som GDPR, säkerhetsskyddslagen, NIS, OSL och öppna data lagen till varandra?
  • Hur kan kommande lagstiftning som NIS 2 komma att påverka?
  • Senaste utvecklingen rörande GDPR – praxis från domstolar och EDPB – var står vi idag?
  • Tredjelandsöverföringar och möjligheten att få ett nytt adekvansbeslut: EU-USA – uppdatering och praktiska effekter av olika alternativ