Monika Wendleby

Jurist, dataskyddsombud och partner
Passacon

Monika Wendleby är kvalificerad jurist med en bred erfarenhet av offentlig sektor. Hon har bland annat en mångårig erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från regeringskansliet. Hon har haft flera roller i olika statliga myndigheter som Skatteverket, Bokföringsnämnden och Migrationsverket (i den sistnämnda myndigheten satt hon i myndighetens ledningsgrupp). Idag arbetar hon som partner på Passacon AB där hon hjälper kunder både med juridik och i managementfrågor. Under senare år har arbetet främst rört dataskyddsförordningen. Hon har hjälpt ett stort antal kunder med olika GDPR-frågor, bland annat som externt dataskyddsombud. I den rollen gör hon regelbundna föredragningar till styrelser. Eftersom hon har sådana uppdrag inom Svenska kyrkan är hon van att arbeta mot förtroendevalda. Monika har tagit fram visuella verktyg som gör det enklare att förstå och tillämpa förordningen. Hon är en uppskattad föreläsare och har bland annat föreläst på Datainspektionen, FAR och Dataföreningens certifieringsutbildning för dataskyddsombud (hon ansvarar för passet om dataskyddsombudets roll i förhållande till styrelser). De omdömen hon brukar få är att hon på ett roligt och begripligt sätt beskriver förordningen och att deltagarna fått redskap att arbeta vidare hemma med frågorna. Monika är aktuellt med den nyskrivna boken: ”Dataskyddsförordningen, GDPR – Dataskyddsombud och andra ansvariga”.Monika är med som talare på konferensen Kvalificerad nämndadministration
Dag 2

09:40
Dataskyddsförordningen – så tolkar och tillämpar du förordningen i det nämndadministrativa arbetet
  • Personuppgifter och behandling
  • De sex principerna för behandling (logiska trappan) samt specialkrav för känsliga personuppgifter med mera
  • Personuppgiftsansvaret – vilka ska-krav behöver du hantera?
  • Vad ligger på nämndnivå att hantera? Vad är dataskyddsombudets uppgift?
  • Hur förhåller sig dataskyddsförordningen till offentlighets- och sekretesslagstiftningen?
  • Sanktioner och skadestånd

Avbrott görs för förmiddagskaffe