Monika Wendleby

Jurist, dataskyddsombud och partner
Passacon

Monika Wendleby är kvalificerad jurist med lång erfarenhet av offentlig sektor. Hon har mångårig erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från Regeringskansliet. Hon har även haft flera roller i olika statliga myndigheter och är en mycket uppskattad föreläsare. Monika är även författare till böckerna ”Dataskyddsförordningen, GDPR – Dataskyddsombud och andra ansvariga” och ”Dataskyddsförordningen GDPR:Hantera registrerades rättigheter. Under detta anförande kommer du att få ta del av en pedagogisk genomgång av denna komplexa lagstiftning och nyheter inom området som är viktigt att ha koll på i registratorrollen. Du får höra vad som gäller och hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar verksamheten efter kraven som ställs. Du kommer också att få praktiska verktyg för att kunna arbeta vidare med frågorna på hemmaplan.Monika är med som talare på konferensen Registrator 2023
28 september

13:00
Dataskyddsförordningen i offentlig sektor – tillämpning och ny praxis
  • Vad betyder GDPR-kraven i registratorns arbete? När blir GDPR tillämplig?
  • Den logiska trappan – hur ska grundläggande principer hanteras i det dagliga arbetet?
  • Vad gäller för känsliga personuppgifter? Personuppgifter om lagöverträdelser? Personnummer?
  • Särskilt om GDPR i förhållande till offentlighetsprincipen
  • Lagring i moln, vad gäller?
  • Viktiga domar och beslut