Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult, partner
Passacon

Monika Wendleby är både kvalificerad jurist och managementkonsult. Hon har en bred erfarenhet från offentlig sektor, men hon har också arbetat mycket med både företag och ideell sektor. Hon har bland annat mångårig erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från Regeringskansliet. Monika har haft flera roller i olika statliga myndigheter såsom Skatteverket, Bokföringsnämnden och Migrationsverket. Under senare år har hennes arbete främst rört dataskyddsförordningen men hon har också arbetet med NISoch öppna datalagen. Hon har hjälpt ett stort antal kunder med frågor inom de områdena, bland annat som dataskyddsombud. Hon har också skrivit ett antal GDPR-böcker. Monika har också utkommit med digitala lagkommentar till NIS-lagen, öppna datalagen och dataskyddslagen och arbetar för närvarande med en kommentar till patientdatalagen. Hon arbetar även med utbildning inom samtliga områden, där juridik och kvalitetsfrågor ingår.Monika är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
6 september

16:10
GDPR – När föreligger det tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster?
  •  Vad innebär reglerna för överföring av uppgifter till länder utanför EU, det vill säga tredje land?
  • Vad innebär rättsfall som Schrems II och Bodil Lindqvist?
  • Vilka konsekvenser får förordningskrav, riktlinjer från EDPB och rättspraxis på de krav du bör ställa på leverantörer av molntjänster?
  • Kommer USA kunna bli ett säkert tredje land? Från Privacy Shield till Trans-Atlantic Data Privacy Framework